imc - tuottavaa testausta

Tähdäten määrätietoisesti testaamisen ja mittaamisen tuottavuuteen, imc Test & Measurement GmbH kehittää työvälineitä, jotka mahdollistavat insinööreille tiedonkeruujärjestelmien käytön suunnitelmallisesti ja tehokkaasti, ja niin, että samalla voidaan vastata tuotekehitysyksiköiden mittaushaasteisiin kaikkialla maailmassa.

Yritys on erikoistunut fysikaalisen testauksen kokonaisvaltaiseen lähestymiseen. Imc:n ratkaisut ovatkin parhaimmillaan kun testataan sekalaisia signaaleita monipuolisissa mekaanisissa ja sähkömekaanisissa systeemeissä. Näissä tilanteissa testausinsinöörit edellyttävät joustavuutta ja skaalattavuutta koska yrityksissä nähdään, että tuottavuus riippuu suoraan testausresurssien tehokkaasta käytöstä.

imc Laitteet

Tehokkaat laitteet yleis- ja erikoissovelluksiin, fysikaalisten suureiden mittaukseen.

imc Ohjelmistot

Mittausohjelmistot mittauksen suorittamiseen, monitorointiin, testien ohjaamiseen sekä analyysiin ja raportointiin.

Sovellukset

Eri sovelluksilla on omat piirteensä jotka täytyy osata huomioida mittausta tehdessä.

Tuotelataukset

Datalehdet, käsikirjat ja ohjelmistot. Tarvitsemasi tiedot imc laitteista ja ohjelmista.

News

Top