Tietokantasovellus mittauksen ja testauksen ammattilaisille: imc SEARCH

Yhdellä silmäyksellä

  • Mittaustiedon keskitetty tallennus ja hallinta
  • Nopeat suotimet ja hakutoiminnot isoille tietojoukoille
  • Oivallinen testipenkeille ja hajautetuille tietolähteille
  • Metatietojen liittäminen mittaustietoon (esim. kuvat ja tiedostot)
  • Yhdistää hakutoiminnot saumattomasti imc FAMOS analyysiin ja tuloksiin
  • Joustavat tietorakenteet
  • Tukee tavallisia tietokantajärjestelmiä kuten Oracle, MS SQL, MySQL
  • Client/Server rakenne, toimii myös paikallisesti asennettuna (esim. mobiilikäytössä)
  • Parantaa mittaustiedon seurattavuutta

Download Demoversion

Helppoa löytämistä

Koesarjoja tehtäessä syntyy nopeasti paljon dataa josta kasvaa helposti virtuaalinen heinäsuova. Kun tästä pitäisi löytää juuri oikeat mittaustiedot, ne löytyvät helpoimmin tehtävään sopivalla tietokantasovelluksella. Kuka haluaisi etsiä neulaa paljain käsin? imc SEARCH ohjelmalla löydät etsimäsi napinpainalluksella.

Tehty mittauksen ja testauksen ammattilaiselle

Tietokantasovellus imc SEARCH on sovitettu erityisesti mittaustekniikan tarpeisiin. Monenlaiset mittauksessa ja testauksessa olennaiset tiedot löytyvät imc SEARCH ohjelman keskitetyillä haku, suodatus ja lajittelutoiminnoilla. Tiedot siirtyvät sujuvasti imc FAMOS ohjelmassa arvioitaviksi. Ohjelman viimeistelty tallennustekniikka mahdollistaa nopeat hakuajat myös suurille tietomäärille.

Kaikki tiedot yhdessä paikassa

Käyttämällä imc STUDIO mittausalustaa ja verkotettuja testipaikkoja voidaan mittaustiedot ohjata keskitettyyn mittaustietokantaan. Tietoja voidaan myös kerätä tietokantaan eri lähteistä .NET-rajapinnan avulla. Näillä keinoin varmistetaan ettei mittaustietoa jää eristyksiin tai pääse muuten hukkumaan. imc SEARCH voidaan myös asentaa paikallisesti mittaustietokoneelle ja määrittää siirtämään tiedot keskitettyyn tietokantaan kun kone yhdistetään verkkoon.

Mukautettava - tarpeeseen sopiva tietomalli

Tietomalli imc SEARCH ohjelmassa on joustava ja se mahdollistaa tietojen tallennuksen eri sovelluksiin sopivalla tavalla. Helppokäyttöisen hallintanäkymän kautta on helppo määrittää tietojen loogiset yhteydet ja johtaa niistä käyttäjälähtöinen tietorakenne. Malli ei koostu ainoastaan irrallisista tietueista, vaan myös niiden yhteyksistä toisiinsa. Esimerkiksi moottoritestauksessa voitaisiin tietokannassa yhdistää tiedot testattavasta moottorista, testausympäristöstä, käyttöhenkilökunnasta, ECU-ohjelmistoversioista ja merkinnöistä mittauspöytäkirjaan.

Nopeampia tuloksia

Hakusuotimien avulla oikeat tiedot löytyvät ilman kiertoteitä. imc FAMOS sekvensseillä ja tehokkaalla imc SEARCH kitillä voidaan automatisoida signaalinkäsittelyä koko tietokannan aineistosta. Suurien tietomäärien analysointi voi tapahtua imc SEARCH palvelimelle, jolloin käsiteltävää tietoa ei tarvitse siirtää työasemalle.

Top