Mittaustiedon hallinta imc SEARCH -ohjelmalla

Käyttämällä imc STUDIO mittausalustaa ja verkotettuja testipaikkoja voidaan mittaustiedot ohjata keskitettyyn mittaustietokantaan. Tietoja voidaan myös kerätä tietokantaan eri lähteistä .NET-rajapinnan avulla. Näillä keinoin varmistetaan ettei mittaustietoa jää eristyksiin tai pääse muuten hukkumaan. imc SEARCH voidaan myös asentaa paikallisesti mittaustietokoneelle ja määrittää siirtämään tiedot keskitettyyn tietokantaan kun kone yhdistetään verkkoon.

Top