[Translate to Finnish:] Bereit zum Take-Off – mit imc-Messtechnik

Todettu tehokkaiksi – imc ratkaisut ilmailu- ja avaruusteollisuuteen

Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa imc on paneutunut erityisesti koneiden rakenteiden ja osien hyväksymisprosessiin. Jatkuva haste on kehittää järjestelmiä vastaamaan alati muuttuvien ja kehittyvien vaatimusten mukaisiksi. imc-kalustolla on tutkittu ja koestettu esimerkiksi monia Airbus A380:n rakenteita.

imc-laitteilla on olemassa hyväksynnät aerospace-teollisuuden käyttöön ja ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja tehokkaiksi työkaluiksi monen ilmailualan valmistajan kehitystyössä. Kolme perhettä imc:n laitevalikoimasta on erityisesti mainittava tässä yhteydessä; C-sarja, CRONOScompact ja CRONOSflex. Ne tarjoavat parhaan joustavuuden testausjärjestelmän rakentamisessa. Laitteet voivat toimia itsenäisinä 'omin päin' tai sitten verkotettuina useista laitteista kootuiksi systeemeiksi jatkuvassa vuorovaikutuksessa tietokoneiden ja stimulaattoreiden kanssa.

Laitteilla tehdään rakenteellista ja lujuusopillista testausta, lentokokeita ja tuotannon sertifioinnin testausta (ATP Acceptance Testing Procedure).
Laitteiden sisäiset elementit (vahvistimet, tiedonkeruu, signaalianalyysi ja tallennus) ovat samankaltaiset kaikissa kolmessa järjestelmässä. Kerätty mittaustieto voidaan korreloida, analysoida ja raportoida yhdessä käyttäen samoja ohjelmatyökaluja.

imc-rautaa voidaan myös kätevästi liittää olemassaoleviin mittaus-, testaus ja ohjausjärjestelmiin tuottamaan tarkasti synkronia mittaustietoa vahvarakenteisessa paketissa. Saatu data voidaan myös esikäsitellä laitteen rakenteseen kuuluvillä signaaliprosessoreilla ja On-line-ohjelmistolla.
Tämä toiminta, imc Online FAMOS, tarjoaa mittavan valikoiman laskenta- ja analyysifunktioita, ja antaa käyttäjälle ulottuvuuden reaaliaikaisiin mittaustuloksiin ja feed backin mahdolliseen kuormituksen ja PLC-säätöön. Kaikille reaaliaikatuloksille voidaan asettaa myös raja-arvot ja siten saadaan välitön tieto kriittisistä olosuhteista.

Flight testing

With the increasing complexity of the latest types of aircraft, the requirements placed on today’s flight testing systems have also increased. A wide variety of signals and sensors, as well as high channel counts from digital sources and aircraft buses, are acquired over multiple channels, monitored online and, ideally, synchronously stored in a common data sink.

Learn more »

Test stand / rig solutions

 •  Structural analysis of components (e.g., airframes, wings, rotor blades, landing gear, actuators, motors)
 • Strain & stress measurement and control for calibration, static, fatigue and endurance test beds
 • Strain measurements on composite materials
 • Turbine engine test cell instrumentation
 • Integrated automated test stand control & alarm systems

Developmental / production

 • Hardware-in-the-Loop (HiL) solutions for nose-wheel steering, iron bird & ISTR rigs
 • Development testing of cargo loading systems
 • Integrated ATP test stands for production & quality control
 • Development test bed for high-lift systems
 • Pressure and temperature scanner interfaces for turbine engine test cells
 • Vibration monitoring hardware and software

 

Your benefit - our goal

 • Direct import of ARINC-429, IENA, CAN-Bus and other bus systems
 • Synchronous and multi-channel data acquisition
 • Extremely rugged, compact and PC-independent hardware for flight testing (black box functionality)
 • Anti-aliasing of analog inputs
 • Decentralized and distributed measurement - effective, flexible and reliable
 • Rapid and reliable measurement results with integrated hardware and software solutions
 • Saving time - real-time calculations by the measurement system itself
 • TEDS-capability - automated sensor integration
 • All measurement devices are network- and synchronization-capable
 • All imc systems are software-configurable
 • User-customized expansions
 • One-stop shop for efficient measurement solutions - throughout the whole testing cycle

  

Top